Kızılırmak Mah. 1450. Sokak No:13 Çukurambar Ankara 444 66 62 info@koruhastanesi.com

Safra yolları

[section_tc][column_tc span=’12’][blockquote_tc style=’style3′ delimiter=’ ‘]

Safra Yolları Kanseri

[nbsp_tc]

Safra kanalı, 10 cm ila 13 cm uzunluğunda tüp şeklinde bir yapıdır. Karaciğer ve safra kesesini ince bağırsağa bağlar. Safra kanalı; safranın karaciğerde yapılması, safra kesesinde saklanması ve ince bağırsağa akmasına izin verir. Safra, besinlerde bulunan yağın parçalanmasına ve ayrıca karaciğer tarafından kan dolaşımı dışında süzülen vücudun atık maddelerinden kurtulmasına yardımcı olur. Karaciğer[nbsp_tc]içinde, küçük kan damarlarına benzeyen küçük borular, ana safra kanalı (koledok) adı verilen bir tüp içinde biten daha büyük karaciğer dallarının içinde hücrelerden safra akışını sağlar.

Dünyanın bazı bölgelerinde özellikle Asya ve Orta Doğu’da daha sık rastlanmaktadır. Ayrıca,[nbsp_tc]safra taşı ve ülseratif kolit ya da primer sklerozan kolanjit (PSC)[nbsp_tc]gibi sindirim sistemi iltihabi (inflamatuar) durumları safra yolu kanseri riskini artırır.

Bu kanserler gerek tanı gerekse tedavi açısından oldukça problem yaratmaktadırlar. Son yıllarda safra kesesi kanserlerinden daha sık görülmektedir. Ülseratif kolit ve klonorşis (Asya ülkelerinde bulunan bir parazit) gibi hastalıklara eşlik edebilmektedir. %40 olguda beraberinde safra taşı tespit edilmiştir. Erkeklerde daha fazla ve 50–70 yaş grubunda görülmektedir.

[nbsp_tc]

Risk faktörleri

·[nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc] Primer sklerozan kolanjit (PSC), bilinen bir sebep olmaksızın safra kanalında nadir görülen inflamatuar bir durumdur.

·[nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc] Koledok kisti, doğuştan bir anormalliktir. Karaciğer dışındaki safra kanalının kısmında şişmiş bir alan olur.

·[nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc] Caroli hastalığı, bir kişide doğuştan gelen karaciğer içindeki küçük safra kanallarında bir anormalliktir. Bu sendrom karaciğerde oluşur, safra taşı gibi taş ve enfeksiyon riskini arttırır.

·[nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc] Siroz, skar oluşumu ya da uzun süreli tahrişe neden olabilecek bir karaciğer hastalığıdır.

·[nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc] Yaş

·[nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc] Bazı kimyasallar:[nbsp_tc]Dioksinler, nitrozaminler ve poliklorlu bifeniller (PCBs) safra yolları kanserine neden olabilir. Özellikle, kauçuk bitki tesislerinde ve otomotiv sanayide çalışan kişiler bu kimyasallara maruz kalabilir.

[nbsp_tc]

Belirtiler:

Safra yolları kanserleri genellikle bulgu vermezler ve verdiklerinde ileri evrede farkedilmiş olmaktadırlar. Safra yolları kanseri[nbsp_tc]olan kişiler genellikle tümör safra kanalını bloke ettiğinde aşağıdaki semptomlar veya belirtilerden şikayetçi olabilirler.

Sarılık, birçok durumda yaygın görülen semptomlardan biridir ve bu yüzden doktorunuzun kesin nedeni bulmak için birkaç tanı testi yapması gerekebilir. Sarılık ile ilişkili pek çok hastalık yaşamı tehdit edici derecede ciddi değildir ve safra yolu kanseri daha az yaygın nedenlerinden biridir.

Sarılığa ek olarak, safra yolu kanserinin diğer belirtileri şunlardır:

·[nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc] Kaşıntı

·[nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc] Kilo kaybı

·[nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc] İştah kaybı

·[nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc] Ateş

·[nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc] Karın ağrısı (Erken safra yolu kanseri genellikle ağrıya neden olmaz, kanser yayılmışsa kişide ağrı görülebilir.)

Tanı:

Kan tahlilleri (Total ve direkt bilirubin, AST, ALT, GGT, ALP, CEA, CA 19-9…vb) Ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görtüleme (safra yollarının görüntülenmesi için MRCP (manyetik rezonans kolanjiopankreatografi), PET CT (hastalığın yaygınlığının değerlendirilmesi açısından önemli); yine tanıda tümörün seviyesinin tespiti için perkütan transhepatik kolanjiografi (PTK) ve ERCP (biopsi alınması) tanı ve görüntüleme seçenekleri arasında yer almaktadır. Tanı konulmasında diğer çoğu kanser türünde olduğu gibi en önemli işlem biopsidir.

[nbsp_tc]

Tedavi:

[nbsp_tc]

Tedavi seçenekleri ve öneriler; kanserin tipi ve evresi, olası yan etkileri, hastanın genel sağlığı ve tercihleri gibi çeşitli faktörlere bağlıdır.

Cerrahi

·[nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc] (Safra kanalının cerrahi olarak çıkarılması, Parsiyel hepatektomi (Karaciğerin bir kısmının çıkarılması, [nbsp_tc]Whipple ameliyatı (safra yollarının son kısmı, pankreas ile yakın ilişkisi olması nedeniyle gerçekleştirilen ameliyat), Karaciğer nakli)

Stent Yerleştirilmesi ve Cerrahi Bypass

Kemoterapi

Radyoterapi

[/blockquote_tc][/column_tc][/section_tc]