Kızılırmak Mah. 1450. Sokak No:13 Çukurambar Ankara 444 66 62 info@koruhastanesi.com

Proktoloji

[section_tc][column_tc span=’12’][blockquote_tc style=’style3′ delimiter=’ ‘]

KOLOREKTAL CERRAHİ-PROKTOLOJİ

[nbsp_tc]

[nbsp_tc]

Kolorektal cerrahi / Prokotoloji:

Kolorektal cerrahi ve[nbsp_tc]proktoloji; kalın bağırsak (kolon), rektum (kalın bağırsağın makata yakın son bölümü) ve makat bölgesi hastalıkları ile ilgilenen tıp dalına verilen isimdir.

[nbsp_tc]

Belli başlı proktoloji alanına giren hastalıklar:

Hemoroid[nbsp_tc](Basur)[br_tc] Anal Fissür[nbsp_tc](Makatta Çatlak)[br_tc] Perianal Fistül[nbsp_tc](Makat Çevresinde Akıntı)[br_tc] Kronik Kabızlık[nbsp_tc][br_tc] Pilonidal Sinüs[nbsp_tc](Kıl Dönmesi)

Rektosel[nbsp_tc]( Barsak Fıtığı)[br_tc] Rektovajinal Fistül[br_tc] Anal pruritus[nbsp_tc](Makat Kaşıntısı)[br_tc] İnkontinans[nbsp_tc](Gaz – Gaita Kaçırma)[nbsp_tc][nbsp_tc] [br_tc] Rektal prolapsus[nbsp_tc](Rektum mukozasının anüstten dışarıya sarkması)[br_tc] Anal/perianal Siğiller[br_tc] Pelvik Organ Sarkması

[nbsp_tc]

Proktoloji polikliniğimizde uygulanan tedavi ve işlemler;

·[nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc] Anorektal Manometri

·[nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc] Anoskopi

·[nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc] Rektoskopi

·[nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc] Kolonoskopi

·[nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc] Hemoroidal Hastalıkta Band Ligasyon

·[nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc] Kristalize fenol (kıl dönmesinde)

·[nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc] Anal Fissür’de Botox Tedavisi

·[nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc] Anal pruritus’de Metilen Blue Uygulaması

·[nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc] Anal İnkontinens’de Biyofeedback Tedavisi

·[nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc] Anal İnkontinens’de Sinir stimülasyonu (PTNS), Elektrostimulasyon

·[nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc] Kabızlık tedavisi

[nbsp_tc]

Kolon ve Rektum Cerrahisi Uygulamaları

ü[nbsp_tc] Kalın Barsak ve Rektum Kanseri

ü[nbsp_tc] İltihabi barsak hastalıkları (Ülseratif Kolit ve Crohn hastalığı)

ü[nbsp_tc] Kolostomi-ileostomi değerlendirilmesi-bakımı

ü[nbsp_tc] Laparoskopik ve Robotik Kolorektal Cerrahi

[nbsp_tc]

[nbsp_tc]

Makatta Çatlak Tedavisinde Botoks

Anal fissür yani halk arasındaki adıyla makatta çatlakta esas sorun, o bölgedeki kasların spazmı yani kasılmasıdır. Bunun sonucunda dışkılama sırasında küçük bir cam parçası çıkarır tarzda şiddetli ağrı ya da zonklama, bazen eşlik eden kanama, yırtılma hissi oluşur. Tedavinin esasını da bu kasılmanın yani spazmın kaldırılması ve sonucundaki yüksek basıncın normale düşürülmesi oluşturur. Bu basıncı azaltmanın bir yöntemi de kasa Botox enjekte (iğne uygulaması) etmektir. Botox işlemi ile kasların geçici olarak kasılması engellenmekte ve sonuç olarak spazmın yani basıncın düşürülmesi amacına ulaşılmaktadır. Uygun ve seçilmiş vakalarda tedavi başarısı %80’nin üzerine çıkabilmektedir. Bu işlemin başarılı olasının bir diğer noktası ise deneyimli biri tarafından doğru olarak uygulanmasıdır.

[nbsp_tc]

[nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc]

[nbsp_tc]

[nbsp_tc]

Anal Fistül

[nbsp_tc]

Cilt ve bağırsak arasında normalde olmaması gereken bir bağlantının (kanalın) oluşmasına[nbsp_tc]fistül[nbsp_tc]denir. Makat içindeki bağırsak bölümü (birincil ağız) ile deri arasında (ikincil ağız) normal dışı bir bağlantının oluşmasına ise makat[nbsp_tc]fistülü[nbsp_tc]veya tıbbi deyimi ile[nbsp_tc]perianal fistül denir. Hastalarda makatta akıntı-ıslaklık hissi buna bağlı kaşıntı bazen akıntının olmaması ve sonucunda abse gelişimi nedeniyle şiddetli ağrı şikayeti olmaktadır.

Anal fistüllerin doğru tanımlanması ve sınıflandırılması çok önemlidir. Bu nedenle fistül şikayetiyle gelen hastalarda fistüle sebep olabilecek altta yatan başka bir hastalığın olup olmadığı mutlaka araştırılmalıdır. Örneğin, altta yatan Crohn hastalığı gibi hastalıkların varlığının mutlaka araştırılması gerekiyor.

Pelvik faz MRI (manyetik rezonans görüntüleme), endoanal ultrason (EAUS) gibi gelişmiş tanı teknikleriyle fistül/abse haritalandırması yapılmaktadır. Özellikle nüks eden hastalarda, olası sfinkter (anal kaslar) harabiyetleri açısından anal basınçlar (anorektal manometre ile) değerlendiriliyor. Altta yatan inflamatuar barsak hastalığı olarak tanımlanan ülseratif kolit ve Crohn gibi hastalıkların varlığının araştırılması açısından kolonoskopinin de yerinin önemli olduğunu vurgulamaktayız.

Fistül geliştiğinde kendiliğinden ya da konservatif yöntemlerle iyileşmesi mümkün olmadığından cerrahi tedavi önem kazanarak tek seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır. Nüks sorununun sık yaşandığı bu hastalığın tedavisinde bu sorunun engellenmesi doğrultusunda deneyimli bir yaklaşım ve cerrahi sırasında anal kasların (sfinkter kaslarının) korunup, cerrahi sonrası gaz-gaita tutamama (inkontinens) komplikasyonundan uzak durulması önemlidir. Yine benzer şekilde bu komplikasyonun (gaz-gaita kaçırma) engellenmesi amacıyla uygulanan seton yöntemi özellikle komplike hastalıkta uygulanmaktadır. Her nükste tedavi daha da zorlaşmakta ve daha riskli hale gelmekte olduğundan ilk doğru ve yeterli cerrahi müdahale önem kazanmaktadır.

[nbsp_tc]

[nbsp_tc] [nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc]

Perianal fistüllerde seton uygulaması

[nbsp_tc]

[nbsp_tc]

Komplike perianal fistül: At-nalı abse-fistül

[nbsp_tc]

Band Ligasyonu[br_tc]Hemoroid tedavisinde lastik bant yöntemi

Lastik bant uygulaması/band ligasyonu “outpatient” yani ayaktan veya ofiste uygulanabilecek hemoroidal hastalık tedavileri arasında bir seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır. Doğru hastada ve doğru teknikle uygulandığında etkili bir yöntemdir. Hastanın hastanede kalmasına gerek kalmadığı gibi ertesi gün işine dahi başlayabilecek ağrısız bir işlemdir. Sarkan hemoroidal yapıların köklerinin bantlanarak bunların tekrar yerlerine oturtulmaları ve küçülmelerini hedefler. Bantların düştüğü ilk hafta içinde küçük kanamalar olabilir/olmayabilir. Burada da botoks tedavisinde olduğu gibi hasta seçimi önem kazanmaktadır. Dış hemoroidlerde kullanılmaz. Coumadin, aspirin, plavix gibi kan sulandırıcı kullanan hastalarda ve bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda (örneğin kemoterapi alanlarda, kemik iliği nakli yapılanlarda) kullanılmaması ya da özel hazırlıkla kullanılması gerekir.

[nbsp_tc]

Anoskop, band ligatör, lastik bantlar.

[nbsp_tc]

[nbsp_tc]

[nbsp_tc]

Hemoroid, lastik band ligasyon uygulaması.

[nbsp_tc]

[nbsp_tc]

[nbsp_tc][nbsp_tc]

[nbsp_tc]

Kristalize Fenol[br_tc]Kıl dönmesi tedavisinde[nbsp_tc]Kristalize Fenol[nbsp_tc]

Kıl dönmesinde kristalize fenol uygulaması doğru teknikle ve doğru hastada yapıldığında etkili sonuçların alındığı tedavi yöntemlerinden biridir. Uygulama proktoloji ünitelerinde, ofis şartlarında yapılabildiği gibi ameliyathane ortamında da gerçekleştirilebilmektedir. İşlem lokal anestezi yardımıyla yapılıyor. Steril koşullarda sinüsler (delikler) temizleniyor; kıllardan arındırılıyor ve içleri kristalize fenol denilen kristal parçaları ile dolduruluyor. Kristalize fenol, yarayı temizleme (debridman)[nbsp_tc] etkisi ile sinüslerin içlerini temizliyor ve bir iyileşme-kapanma sürecini başlatıyor. Ağrısız bir işlem olan kristalize fenolde hastanın konforu da oldukça yüksektir. Hasta aynı gün evine gönderiliyor ve günlük aktivitelerini yapma, işe-okula[nbsp_tc] gitmesinde herhangi bir sakınca bulunmuyor.

[nbsp_tc]

[nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc]

Pilonidal hastalık (kıl dönmesi): Kristalize fenol öncesi ve uygulamadan 1 ay sonrası

[nbsp_tc]

[nbsp_tc]

Dışkılama güçlüğü-pelvik uyumsuzluk, gaz-gaita tutamama tedavisinde cerrahi dışı tedavi yöntemleri:

ü[nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc] Biofeedback Uygulaması

ü[nbsp_tc][nbsp_tc][nbsp_tc] PTNS (Posterior tibial sinir stimülasyonu)

Biofeedback Uygulaması[br_tc]Pelvik uyumsuzluk-dışkılama zorluğu; dışkılama esnasında pelvik taban kaslarının gevşemesinin olmaması, gevşeme olması gerektiğinde kasılma, kasılma olması gerektiğinde ise gevşeme olması sonucunda senkronizasyonda bozukluk sonucu ortaya çıkmaktadır. Özellikle genç kadınlarda sık rastlanır ve oluşum mekanizmasının yanlış bir refleks geliştirilmesiyle ilgili olduğu düşünülmektedir. Çocuklukta dışkılama eğitimi okul, yurt gibi ortamlarda dışkılama konforunun kısıtlanması gibi nedenlerle duyarlı kişilerde bu tarz bir fonksiyon bozukluğu gelişebildiği bilinmektedir. Hastalar sık dışkılama, ıkınarak dışkılama, dışkılamada tam boşaltamama hissi gibi şikayetlerle başvurmaktadır.

Biofeedback, bir fonksiyonun kişiye geribildirimidir. Gaz-gaita kaçırma tedavisinde biofeedback, anal bölgenin kasılmasının (aslında bazı hastalıklarda da gevşemesinin) derecesinin hastaya gösterilerek bu fonksiyonu geliştirmesini sağlamak, bir şekilde hastaya o anda ne yapması gerektiğini anlatarak doğru egzersiz yapmasının sağlanması ve gelişimin kaydedilmesidir.

Biofeedback uygulaması görsel ve işitsel olarak yapılabilmektedir. Uygulanacak tedavinin seans ve süresi hastanın şikayetleri ve gelişimine göre değişkenlik göstermektedir.

[nbsp_tc]

POSTERİOR TİBİAL SİNİR STİMÜLASYONU (PTNS)[nbsp_tc]

Posterior Tibial Sinir Stimülasyonu (PTNS) sinir sistemini uyararak makat kaslarının (sfinkter) istenildiği gibi çalışmasını destekleyen ve bu kasların dolaylı yoldan güçlendirilmesini sağlayan bir sistemdir. Bazı hastalıklar, idrar yapmayı ya da dışkılamayı sağlayan mekanizmanın bozulmasına yol açıyor. Bu yöntemle bozulan mekanizmanın düzeltimesi, bazı durumlarda ise güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu yöntemde hastanın yatarak ya da çeşitli oturma pozisyonlarından birini seçmesi yeterlidir. Bu pozisyonlardan birini seçen hastanın ayak bileğine elektrot yerleştiriliyor. Kumandadan uygun pozisyon seçildikten sonra hasta, 20-30 dakika boyunca ister kitap okuyarak ister dinlenerek bu süreyi geçirebiliyor. Bu süre boyunca uyarı, cihaz tarafından otomatik olarak sürekli veya belirli aralıklarla tekrar veriliyor. Seans sırasında hasta yalnızca, elektrotun yapıştırıldığı bölgede hassasiyet ya da hafif bir karıncalanma hissediyor. Ayak başparmağı uyarının etkisiyle aşağı doğru kasılıyor.

PTNS’nin her seansı 20-30 dakika arasında sürüyor. Genellikle gün aşırı ve haftada 3 gün ya da haftada bir tekrarlanıyor. Tüm uygulamalar 6-12 seansta bitiriliyor. Ancak hastalığın durumuna göre,[nbsp_tc] seans ya da hafta sayısı arttırılıp azaltılabiliyor.

[nbsp_tc]

[nbsp_tc]

PTNS uygulaması

[/blockquote_tc][/column_tc][/section_tc]